дебеломер на дебелина на лак GL-7 PRO
дебеломер на дебелина на лак GL-7s PRO

 

 

Каталожни цени:

  • GL-7 : 116,99 лева брутто
  • GL-7s : 139,99 лева брутто

 

Предимства:

 • сонда с измерителна глава окачена еластично (както за версия с вградена сонда, така и върху кабела);
 • измерителен обхват: от 0um до 2000um (Fe i Al);
 • резолюция на изнерване: 10um или 1um – избор в МЕНЮ;
 • вътрешна памет – 200 позиции;
 • функция HOLD;
 • звукова сигнализация;
 • тестер UV – единствен на пазара измерител с тестер UV*;
 • захранване с една алкална батерия R6 (AA)**;
 • компенсация на температура – намалява влияние на температурата върху измерването**;
 • движеща се измерителна глава, окачена еластично;
 • в комплекта калъф + батерия;
 • 25 месеца гаранция!

* приложението в измерителя е заявено в Патентна служба на Република Полша
** техническото решение заявено в Патентна служба на Република Полша
Образец на корпуса е заявен в OHIM (европейска запазена марка)


Дебеломерът на лак GL-7, GL-7s PRO е новаторско, единствено решение на пазара, изпълняващо едновременно две функции:

 • на измерване на дебелина на лак върху автомобилна стоманена и алуминиева ламарина;
 • тестер UV, който дава възможност за проверка на документи на автомобила, платежни средства и т.н. по време на извършване на сделка.

Уредът се основава на съвременен, бърз процесор. За изчисляване на дебелината се използват алгоритми на апроксимация трета степен, което при свързване с няколко калибрационни точки, би позволило да се получи по-точни данни. В сравнение с обикновени решения основаващи се на линейна апроксимация е много по-точен начин.


дебеломерът GL-7 притежава сонда окачена еластично, която е конструирана по такъв начин, че може да се отклонява на страни с около 10 градуса (във всяка посока), а също по време на затискванетото на сондата към изследваната повърхност, влиза на вътре към измерителя с 2-3 мм. Благодарение на това се отстраняват вибрациите на ръката и измерването става по-точно поради по-равномерно затискване към изследваната повърхност.


Тестерът UV дава възможност за проверка на автомобилните документи и платежните средства. Това е единственият измерител на лак, който притежава тестер UV. Поради това уредът е бил заявен в ПАТЕНТНА СЛУЖБА НА РЕПУБЛИКА ПОЛША.


Функцията HOLD e решение прилагано при най-скъпи измерители. Позволява на извършване на измерване и задържането на резултата, благодарение на което можем да отдалечим измерителя от проверяваната повърхност и да прочетем измерването. Функцията HOLD може да бъде изключена от МЕНЮ, имаме тогава възможност за извършване на измерването по продължителен начин.


Звуковата сигнализация е полезна особено по време на извършване на измерване с включена функция HOLD. След извършване на измерване дебеломерът ни информира за този факт с кратък звуков сигнал. Звуковият сигнал може да се изключи от МЕНЮТО.


Захранване: с 1 алкална R6 батерия (АА). Благодарение на прилагането на съвременна конструкция, този измерител е много икономичен. За неговото захранване е достатъчна една алкална батерия R6. Време на работата на такава батерия стига даже до 10-19 часа продължителна работа. Решението за зарядното устройство в измерителя е било заявено в Петентна служба на Република Полша.


Вградени три езика. От нивото меню може да се избере един от трите езика: полски, английски и немски. Можем да приложим измерител също към други езици.


Измерването и всички функции са представяни на LCD дисплея. Резолюцията на измерването е 10µм или 1 µм ( в зависимост от настройки в МЕНЮТО), а измерителният обхват от 0 µм до 2000 µм. дебеломерът притежава функция на нулиране (калибриране) – плоча за нулиране е в комплекта. Вътрешна памет – 200 измервания позволява на свободен преглед на измервания след извършени действия по измерване. Паметта не подлежи на изтриване след изключване на уреда или след изваждане на батерията. Уредът има вградена подсветка на дисплея включвана от потребителя в случай на нужда. дебеломерът се обслужва от ГЛАВНО МЕНЮ с 12 фунцкии: Измерването, Материалът, Паметта, Изключи, Изтриване на памет, Нулиране, Hold, Резолюция, Тест UV, LCD LED, Звук, Език. Обслужване на измерителя е много интуитивно. Уредът е изцяло произведен в Полша.


 

Основни черти на уреда:

 • измервателна сондата с глава еластично окачена (както за версия със сонда върху кабел както и с вградена сонда);
 • измерване върху стоманена, стоманена поцинкована, алуминиева ламарина;
 • резолюция на измерване: 10μm или 1 μm в зависимост от настройките – потребителят има възможност да промени резолюцията;
 • обхват на измерване (дебелина на боя): от 0μm до 2000μm.
 • функция HOLD;
 • звукова сигнализация;
 • тестер UV;
 • калибриране на измерителя чрез използване на нулираща плоча /плочата е в комплекта/;
 • вътрешна памет за 200 измервания;
 • подсветка на LCD дисплей;
 • интуитивна работа чрез МЕНЮ /12 функции/;
 • автоматично изключване на измервателя след 3 минути бездействие;
 • захранване с една R6 (AA) алкална батерия;
 • клавиатура от поликарбонат въз основа на микропревключватели;
 • високо качество на уреда;
 • 25 месеца гаранция;
 • полски продукт;
 • меню на три езика (полски, английски, немски).

 • Към измерителя е приложена гаранция а също точна инструкция за употреба.

Galeria