дебеломер на дебелина на лак GL-8
дебеломер на дебелина на лак GL-8s

 

Каталожни цени:

  • GL-8 : 98,99 лева брутто
  • GL-8s : 130,99 лева брутто

 

Предимства:

 • функция асистент* – единствен дебеломер на лак с тази функционaлност;
 • обхват на измерване: 0um до 2100um (Fe и Al);
 • резолюция на измерване: 10um или 1um (избира се в Mенюто);
 • вътрешна памет за 200 измервания;
 • функция HOLD;
 • звукова сигнализация;
 • захранване с две алкални батерии R3 (AAA)**;
 • компенсация на температура – намалява влияние на температурата върху измерването**;
 • движеща се измерителна глава, окачена еластично;
 • удобен, малък корпус (около 99х57х23мм);
 • в комплекта КАЛЪФ + батерии;
 • 24 месеца гаранция!

* приложението и решението в измерителя е подадено в Патентна Служба на Република Полша
** техническото решение в измерителя на лак е подадено в Патентна Служба на Република Полша
Образецът на корпуса е заявен в OHIM (европейска запазена марка)


Дебеломерът на лак GL-8 e новаторско, единствено решение на пазара, притежаващо подсказваща функция (на LCD дисплея) дали лакът е оригинален, прекалено дебел или може би повръхността е отново боядисана. Приложението и техническото решение на тази функционалност е било подадено в Патентна служба на Република Полша.


Уредът се гради върху съвременен, бърз процесор. За изчисление на дебелината се използват алгоритми на апроксимация трета степен, което при свързване с няколко калибрационни точки, би позволило да се получат по-точни резултати. В сравнение с обикновените решения основавани върху линейна апроксимация е много по-точен начин начин.


дебеломерът притежава измерителната глава – окачена еластично, която е конструирана по такъв начин, че по време на затискванетото на сондата към изследваната повърхност, влиза на вътре с 2-3 мм. Благодарение на това измерването, става по-точно поради много по-равномерното затискване към проверявана повърхност.


Функция АСИСТЕНТ подсказва на оценяващия автомобил дали са му били правени автобояджийски ремонти. Уредът в това отношение е бил заявен в Патентната служба на Република Полша.


Когато функцията е включена, дебеломерът показва на дисплея по време на извършване на измерванията информации за състоянието на повърхността:

 • "ТЪНЪК" – лак прекалено тънък;
 • "ЛАК ОК" – правилен лак;
 • "2хлак" – втори слой лак;
 • "КИТ" – пореден слой лак;

Горепосочените информации са съкратени поради технически причини (ограничен брой знаци върху дисплея). Производителят запазва си възможност за увеличаване или намаляване на количество … по време на усъвършенстване на уреда.


Трябва да се подчертае, че функцията АСИСТЕНТ има единствено за цел да помогне при тълкуване на измервания, тя не може да бъде основание към еднозначен отговор на въпроса дали автомобилът е имал автобояджийски ремонти. Въпреки това много хора извършващи оценка на автомобили не знаят наистина какво дадена дебелината на лака обозначава, и затова горепосочената функция трябва да им помогне за това.


Функцията HOLD е решение прилагано в най-скъпите измерители. Позволява извършването на измерване да се задържи, благодарение на което можем да отдалечим измерителя от проверяваната повърхност и да се прочете измерването. Функция HOLD може да се изключи от МЕНЮТО, имаме тогава възможност да се извърши измерване по продължителен начин.


Sygnalizacja Звуковата сигнализация е нужна особено при извършване на измервания с включена функция HOLD. След извършване на измерването дебеломерът информира ни за този факт с кратък звуков сигнал.


Захранване с 2 алкални R3 (AAA) батерии. Благодарение на прилагане на съвременна конструкция, този дебеломер е много икономичен. За неговото зареждане са достатъчни две алкални R3 (AAA) батерии. Времето на работата на такава батерия стига даже до над десет часа продължителна работа. Решението на уреда в измерителя е било подадено в Патентна служба на Република Полша.


Вградени три езика. От нивото МЕНЮ може да се избере един от три езика: полски, английски и немски. Можем да приложим също и друг език към измерителя.


Измерването и всички функции са представяни на дисплея LCD. Резолюцията на измерването е 10µм или 1µм (в зависимост от настройки в МЕНЮТО) а измерителният обхват е от 0 µм до 2000 µм. дебеломерът притежава функция за нулиране (калибриране) – плоча за нулиране е в комплекта. Вградена памет за 200 измервания позволява на свободен преглед на измервания след извършените измервания. Паметта не може да се изтрива след изключване на уреда или изваждане на батерията. Уредът има вградена подсветка на дисплея включван от потребителя в случай на нужда. дебеломерът се управлява чрез ГЛАВНО МЕНЮ с 11 функции: Измерване, Памет, Изключи, Изтриване на памет, Нулиране, Hold, Резолюция, Асистент, LCD, LED, Език. Обслужването на измерителя е много интуитивно. Уредът е изцяло произведен в Полша.


Основни черти на уреда:

 • измервателна глава – окачена еластично (както за версия с вградена сонда, така и със сонда върху кабела);
 • измерване върху стоманена, поцинкована стоманена и алуминиева ламарина;
 • резолюция на измерване: 10μm, или 1μm в зависимост от настройките – потребителят има възможност да промени резолюцията;
 • обхват на измерване (дебелина на лак): от 0μm до 2100μm;
 • функция АСИСТЕНТ;
 • функция HOLD;
 • звукова сигнализация;
 • калибриране на измерителя чрез използване на нулираща плоча /плочата е в комплекта/;
 • вътрешна памет за 200 измервания;
 • подсветка на LCD дисплей;
 • интуитивна работа чрез МЕНЮ /11 функции/;
 • автоматично изключване на измервателя след продължително бездействие;
 • захранване с две алкални R3 батерии (ААА);
 • клавиатура от поликарбонат основана чрез микропревкллючватели;
 • високо качество на уреда;
 • 24 месеца гаранция;
 • полски продукт;
 • три езика: (полски, английски, немски).

Към измерителя е приложена инструкция за обслужване.

Galeria